[DỊCH VỤ] GIÁM SÁT LÂM SÀNG

16.03.23 02:13 PM Nhận xét Bởi CareCube Vietnam

Dịch vụ dành cho những ai đang là một nhà công tác xã hội lâm sàng, nhà tư vấn, trị liệu tâm lý, đang tìm kiếm một người giám sát lâm sàng.

Các giám sát viên của Care Cube có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giám sát và cố vấn. Đặc biệt, họ đã làm việc trong nhiều bối cảnh văn hoá, xã hội, lĩnh vực chuyên môn và hình thức doanh nghiệp khác nhau.

Chi phí sẽ được tham khảo ý kiến với bạn và giám sát viên trước khi diễn ra các phiên giám sát.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

CareCube Vietnam

Chia sẻ -