[DỊCH VỤ] ĐÁNH GIÁ VÀ THAM VẤN

16.03.23 02:12 PM Nhận xét Bởi CareCube Vietnam

Dịch vụ đánh giá của Care Cube dành khoảng 10 giờ thảo luận, quan sát để có 1 bản hồ sơ chi tiết về tình hình, điểm mạnh và điểm yếu trong học tập và cảm xúc của trẻ.

Các kỹ năng được thẩm định bao gồm:

 1. Khả năng suy luận, 

 2. Năng lực tiếp thu và ghi nhớ

 3. Năng lực xử lý hình ảnh, 

 4. Năng lực nghe hiểu và diễn đạt bằng lời

 5. Các kỹ năng điều hành như lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, chú ý và sự tập trung. Đây là những kỹ năng và khả năng cốt lõi của tất cả các khía cạnh của thành tích học tập.

 6. Các bài kiểm tra đọc, toán và viết (bằng tiếng Anh) để xem trẻ đã thành thạo những kỹ năng ngôn ngữ thứ 2 nào ở trường. 

 7. Cách trẻ tiếp cận từng nhiệm vụ.

Chúng tôi: 

 • Sử dụng Hệ thống Đánh giá Hành vi cho Trẻ em chuẩn quốc tế để xác định điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực hành vi và cảm xúc của trẻ, từ đó lên một bảng kế hoạch hỗ trợ trẻ phát huy hết tiềm năng. 

 • Các thang đo và phương pháp đánh giá đều đã được kiểm định lâm sàng, với cơ sở lý thuyết và nghiên cứu vững chắc. 

 • Phân tích hành vi của trẻ từ ba khía cạnh - Bản thân, Giáo viên và Phụ huynh, đồng thời kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như bảng hỏi, phỏng vấn sâu và quan sát hành vi để đưa ra thẩm định toàn diện nhất.

 • Đồng hành cùng phụ huynh trong suốt quá trình ứng dụng kết quả, trả lời thắc mắc và tiếp tục tham vấn các chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu mang đến những đổi thay tích cực cho sự phát triển của trẻ. 

CareCube Vietnam

Chia sẻ -