HÀNH TRÌNH CÙNG CON

16.03.23 02:30 PM Nhận xét Bởi CareCube Vietnam

Các phương pháp điều trị có thể có hiệu quả khác nhau, đối với các vấn đề tinh thần và học tập khác nhau, vì mỗi đứa trẻ là một cá nhân riêng biệt. Nhưng có một số tiêu chuẩn chung mà 1 quá trình tham vấn, trị liệu cần tuân thủ: 
•   Điều trị cần có một mục tiêu cụ thể. Bạn cần hiểu rõ, tâm trạng hoặc hành vi của con tôi sẽ thay đổi như thế nào với việc điều trị? 
•   Điều trị nên dựa trên bằng chứng từ nghiên cứu lâm sàng. Chuyên viên sức khỏe tâm thần của bạn phải có thể cho bạn biết nghiên cứu nào hỗ trợ việc sử dụng phương pháp điều trị này và hiệu quả của nó trong việc giảm các triệu chứng.
•   Trẻ cần cảm thấy an toàn. Trẻ cần được chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, và nếu trẻ tham gia vào quá trình tư vấn, thì việc có thể tin tưởng và chia sẻ với chuyên viên lâm sàng là điều tối quan trọng để mang đến sự thay đổi cho trẻ về mặt tinh thần. 
•   Bạn cũng nên cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với chuyên viên lâm sàng. Để có được sự chăm sóc tốt cho con mình, bạn cần cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những quan sát và lo lắng của mình, đồng thời biết rằng trẻ và bản thân mình đang được tôn trọng. 
•   Bạn nên được tham gia vào quá trình điều trị. Bằng chứng cho thấy rằng các phương pháp điều trị hiệu quả nhất đều có 1 mục tiêu là giúp cha mẹ giúp trẻ tốt hơn.

Sau đây là sơ đồ tóm lược 4 bước tiêu biểu trong hành trình này:

CareCube Vietnam

Chia sẻ -