Blog được phân loại là Kinh nghiệm

Con có cần sự trợ giúp chuyên nghiệp? 

Một trong những lo lắng rất thông thường của bậc làm cha mẹ là liệu trẻ có đang phát triển một cách lành mạnh hay không, và liệu trẻ có hạnh phúc hay không — chẳng ai muốn nhìn con buồn hay đau khổ! Đôi khi, gia đình sẽ lo lắng vì những hành vi củ...

16.03.23 02:33 PM - Nhận xét

Các phương pháp điều trị có thể có hiệu quả khác nhau, đối với các vấn đề tinh thần và học tập khác nhau, vì mỗi đứa trẻ là một cá nhân riêng biệt. Nhưng có một số tiêu chuẩn chung mà 1 quá trình tham vấn, trị liệu cần tuân thủ: 
•   Điều trị cần có một mục tiêu cụ thể. Bạn cần hi...

16.03.23 02:30 PM - Nhận xét

Các vấn đề thường sẽ được trao đổi sau trong cuộc họp đầu tiên:

  • Điều gì khiến bạn lo lắng nhất về hành vi hiện tại của con?

  • Con đã bao giờ đến bất kỳ chuyên gia sức khỏe và tâm lý, tâm thần nào khác chưa?

  • Con đã bao giờ được kiểm tra về tâm lý và năng lực học tập chưa?

  • Con có đang dùng thuốc gì không?...

16.03.23 02:30 PM - Nhận xét